Aqua Viper UV Sterilizer 400 Watt - Plastic 3" Ports - 220v